Als bestuur van de Stichting 55+ in beweging een vriendelijk verzoek. Al
jaren organiseren we verschillende activiteiten om de mensen te laten
bewegen en sociale contacten onderhouden. Helaas loopt de animo terug,
door ouderdom vallen mensen af en er komt niks bij. Eén van de
activiteiten die we nog organiseren is sjoelen. Zou u een berichtje in
de Jaachline van september kunnen plaatsen hierover? We starten op 2
okt. iedere dinsdagmiddag m.u.v. de schoolvakanties om half twee in de
kantine van de Stuit en de kosten bedragen €2,50 incl. een kopje thee of
koffie.

Bij voorbaat hartelijk dank.

H van Gelderen