Programma 55+ werkgroep  2023-2024, aanvang 14.30 uur. 

 

Woensdagmiddag 18 Oktober 2023 historica Alice Booij.

Zij vertelt hoe vroeger het vervoer over water ging en dat de komst van wegen een grote sociale verandering op gang bracht. 

 

Woensdagmiddag 15 November 2023 Justin Bötger.

 Over het universum en alles wat daar tegenwoordig bij komt.

 

Woensdagmiddag 13 December 2023 Barwolt Ebbinge.  

Het ontstaan van de Rottumerplaat, het verboden eiland in de Waddenzee. Hij en zijn vrouw Doortje verbleven maandenlang op de plaat om broedvogels, doortrekkers en wintergasten te tellen. Na de pauze zal de film “de vogelwachter,  tijd bestaat niet, enkel  tij” vertoond worden.  

 

Woensdagmiddag 17 Januari 2024 Jan Tijsma. 

 Voor de pauze een lezing over de kliffen van Zuidwest Fryslân en na de pauze een klankrijke audiovisual “ de zeisoenen van het jaar in het landschap, natuur en vogels in Zuidwest Fryslân “.

 

Woensdagmiddag 14 Februari 2024 Erwin Bruulsema.  

Een spetterende lezing over het wel en wee van het kleinste uiltje in Drenthe.

 De gevaren, o.a. de grote uilen en de achteruitgang van het leefklimaat voor de steenuil enz.

 

 Woensdagmiddag 13 Maart 2024. Kleis Oenema.  

Kleis is eigenaar van het nostalgisch schaatsmuseum te Jubbega. Hij vertelt over de

geschiedenis van de schaats en het maken van de schaats enz.  

                                 Na afloop Stamppotbuffet.