Enkele weken geleden hebben wij jullie een vooraankondiging gestuurd voor de bijeenkomst met projectencarrousel  op dinsdag 20 november  voor de besturen van Plaatselijke Belangen, dorpshuizen en andere organisaties, die werkzaam zijn voor de dorpen en wijken in onze gemeente.

Verder zijn raadsleden, collegeleden, afdelingshoofden en een aantal (beleids)medewerkers ook van harte uitgenodigd. Wij denken dat het voor deze groep erg interessant kan zijn, om op die manier kennis te maken met de resultaten van het kernenbeleid.

 

Twee jaar geleden was onze projectencarrousel erg succesvol. Toen werden er voornamelijk fysieke projecten gepresenteerd. Dit jaar hebben we het accent gelegd op sociale projecten.

 

In de vooraankondiging stond het verzoek om de datum alvast in de agenda te noteren. Wij rekenen er op dat jullie dat ook hebben gedaan, want het is zeer de moeite waard! En het is bijna zo ver!

Bijgaand ontvangen jullie nu de uitnodiging. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 20 november 2018 in ’t Haske in Joure van 17.00 – 21.00 uur. Mocht je niet vanaf 17.00 uur al aanwezig kunnen zijn, dan ben je ook welkom om vanaf 18.30 uur de projectencarrousel te bezoeken.

Tijdens de bijeenkomst wordt een stamppotbuffet aangeboden.

Zoals het programma laat zien, belooft het een interessante bijeenkomst te worden. Er is een breed aanbod van Plaatselijke Belangen en andere organisaties. Bezoekers kunnen ideeën opdoen en informatie uitwisselen over allerhande soorten projecten, die te maken hebben met de leefbaarheid in dorpen. Daarnaast is er een gerenommeerde spreker.

In verband met het stamppotbuffet willen we graag weten op hoeveel mensen we moeten rekenen. Daarom bij deze het verzoek om je vooraf, bij voorkeur uiterlijk 12 november, aan te melden via de mail: dorpencoordinatoren@defryskemarren.nl .

Graag tot 20 november!

Hartelijke groet,

Ypie, Karien, Klaas en Hendrik