Ter informatie.

Vorige week heeft de gemeente van rechtswege een omgevingsvergunning moeten verlenen aan Vermilion voor het uitvoeren van seismisch onderzoek in een deel van onze gemeente. Aanleiding voor onze afdeling communicatie om de pagina op onze website over gaswinning weer eens te actualiseren. Een aantal trajecten ligt al enige tijd (Oldelamer) of geruime tijd (Rottum) stil.

 

Op www.defryskemarren.nl/gaswinning staat van alle lopende trajecten de huidige stand van zaken, deze week geactualiseerd.


Met vriendelijke groet,

De dorpencoördinatoren

Catharina Zeldenrust

Karien van Mierlo

Kirsty Koldijk

Hendrik Hoekstra  

 


Met vriendelijke groet,

Hendrik Hoekstra
Dorpencoördinator
Gemeente De Fryske Marren