Beste bestuursleden van buurt/wijkverenigingen Skipsleat en Wyldehoarne,

 

Zoals afgesproken houden we u als buurt/wijkverenigingen op de hoogte over de onderhoudsactiviteiten aan de loop-fietsbrug dit najaar. Tot onze spijt moeten wij melden dat het onderhoud aan de brug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure, nog niet kan worden gestart. De kosten voor het onderhoud blijken namelijk veel hoger te liggen dan het budget dat hiervoor beschikbaar is. Bij de aanbesteding van de brug die voor de zomer is uitgezet, blijkt dat de opdracht niet binnen het bestaande budget kan worden uitgevoerd.

Voorbereiding
De raad heeft ervoor gekozen om de huidige brug te behouden en te renoveren. Hiervoor is in 2017 een budget van € 240.000,- beschikbaar gesteld. Een ingenieursbureau heeft het groot onderhoud voorbereid en een programma van eisen opgesteld. De aanbesteding viel echter fors hoger uit dan het budget. Voor de gemeente nu reden om het project nog niet in uitvoering te nemen.

Redenen voor de hogere kosten
De werkzaamheden in de bouwwereld zijn door het aantrekken van de economie in korte tijd flink  toegenomen. Enkele partijen gaven aan geen offerte te zullen uitbrengen vanwege hun uitgebreide orderportefeuille, andere partijen hebben een veel hogere offerte uitgebracht. Ook de risico’s van de werkzaamheden zijn door de aannemers hoger ingeschat, waardoor de offertes hoger zijn.

 

Hoe nu verder?
Nu het benodigde bedrag voor onderhoud van de brug aanzienlijk hoger ligt dan het beschikbare budget, kijkt het college naar de mogelijke alternatieve oplossingen. Enerzijds is het mogelijk dat er voor komend jaar extra geld beschikbaar wordt gesteld, daarnaast kijken we ook naar andere oplossingen. Het college overlegt de mogelijkheden met de gemeenteraad. Graag praten we u binnenkort hier over bij, in een gesprek. Het gevraagde bedrag kunnen we in dit bericht nog niet noemen omdat de aanbesteding nog niet rond is.

 

De brug is veilig voor gebruik
Het feit dat er nu geen onderhoud wordt gepleegd  aan de brug betekent niet dat er sprake is van een onveilige situatie. Het niet uitvoeren van onderhoud heeft consequenties op de lange termijn. Kortdurend uitstel betekent een minder mooie brug.  De brug is dus gewoon veilig voor gebruik door zowel fietsers als voetgangers. Als onderdeel van het reguliere onderhoud, blijft de gemeente gedurende die periode de brug inspecteren.

In de tussentijd kunt u voor vragen contact opnemen met Ronald Stegink van ruimtelijk beheer of met dorpencoördinatoren Karien Aardema of Hendrik Hoekstra, via telefoonnummer 14 05 14.